Objectiu 3: Salut i benestar
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a persones de totes les edats

Publicat el: 23/02/2018

Per aconseguir el desenvolupament sostenible és fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar per a totes les persones a qualsevol edat.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 3: Salut i benestar
  • Contribució, a través de l'activitat que ens és pròpia, a la sostenibilitat del sistema de salut
  • Garantir una atenció sanitària de màxima qualitat a les persones treballadores adherides i protegides.
  • Programes de prevenció a les empreses
  • Seguretat i salut laboral
  • Programa intern de salut corporativa benestar universal + salut + vida
  • Sensibilització, accions de voluntariat i col·laboració amb ONG de l'àmbit de la salut