Obxectivo 12: Produción e consumo responsable
Garantir modalidades de consumo e produción sostible

Publicado o: 23/02/2018

Desde o produtor ata o consumidor final, o uso eficiente dos recursos require a cooperación de todos e permite reducir os custos económicos, ambientais e sociais das nosas actividades, aumentar a competitividade, reducir a pobreza e preservar o medio.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 12: Produción e consumo responsable
  • Guía de contratación responsable
  • Política Integrada
  • Uso eficiente dos recursos
  • Xestión de residuos
  • Circuíto de doazóns
  • Memoria de sostibilidade