Objectiu 12: Producció i consum responsables
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Publicat el: 23/02/2018

Des del productor fins al consumidor final, l'ús eficient dels recursos requereix la cooperació de tothom i permet reduir els costos econòmics, ambientals i socials de les nostres activitats, augmentar la competitivitat, reduir la pobresa i preservar el medi.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 12: Producció i consum responsables
  • Guia de contractació responsable
  • Política integrada
  • Ús eficient dels recursos
  • Gestió de residus
  • Circuit de donacions
  • Memòria de sostenibilitat