Comisión de Prestacións Especiais

Publicado o: 26/10/2015

A Comisión de Prestacións Especiais ten como principal competencia a concesión dos beneficios de asistencia social que poidan ser concedidos por Mutua Universal con cargo aos créditos orzamentarios de cada exercicio. A súa composición e funcionamento réxese polo que se establece no artigo 42 dos Estatutos.


Representación empresarial

Presidente

D. Xavier Martínez i Serra

Vogais

D. José Luis Perea Blanquer

D. Juan Vargas Cinca

Representación dos traballadores

Vogais

D. Antonio Cruces Naranjo – Representante CCOO

D. Gerardo Carayol Cadenas - Representante UGT

D. Sergi Arbones García – Representante U.G.T.

Técnico - secretario

D. José Ramón Soriano Corral