Comisión de Prestacións Especiais

Publicado o: 26/10/2015

A Comisión de Prestacións Especiais ten como principal competencia a concesión dos beneficios de asistencia social que poidan ser concedidos por Mutua Universal con cargo aos créditos orzamentarios de cada exercicio. A súa composición e funcionamento réxese polo que se establece no artigo 42 dos Estatutos.


Representación empresarial

Presidencia

D. Xavier Martínez i Serra

Vogalías

D. José Luis Perea Blanquer

D. Juan Vargas Cinca

Representación das persoas traballadoras

Vogalías

D. Miguel Ángel Casamayor López – Representante CC.OO.

D. Gerardo Carayol Cadenas - Representante UGT

D. Álvaro Merino González – Representante U.G.T.

Persoal técnico - secretario

D. José Ramón Soriano Corral