Comisión de Control e Seguimento

Publicado o: 26/10/2015

A Comisión de Control e Seguimento é un órgano de participación institucional no control e seguimento da xestión desenvolvida por Mutua Universal. A súa composición e funcionamento réxese polo que se establece no artigo 43 dos Estatutos vixentes.

Presidencia

D. Jaime Aguirre de Cárcer e Moreno

Representación das persoas empresarias asociadas á mutua

Titulares:

CEOE

D. Albert Faus Miñana

D. Juan Díez de los Ríos de San Juan

D. Raúl Colucho Fernández

D. Víctor Jiménez Pérez

Suplentes:

CEOE

Pendente de designación

Representación das persoas traballadoras protexidas pola mutua

Titulares:

UGT

D. Javier Abadía Montes

D. Manuel Sanz Rodes

D. Antonio Díaz Lucena

CCOO

D.ª Cristina Pena Jové

D. Daniel Sánchez Xifró

Suplentes:

UGT

D. José Antonio Jiménez Aguilera

D. Josep Bonet Expósito

D.ª Yolanda Funés Reyes

CCOO

D.ª Francisco Pareja Montañés 

Secretaría

D. Juan Díez de los Ríos de San Juan