Comissió de Control i Seguiment

Publicat el: 26/10/2015

La Comissió de Control i Seguiment és un òrgan de participació institucional en el control i el seguiment de la gestió desenvolupada per Mutua Universal. La composició i el funcionament es regeixen pel que estableix l'article 43 dels Estatuts vigents.

President

Excm. Sr. Juan Echevarría Puig

Representació dels empresaris associats a la Mútua

Titulars:

CEOE

Sr. Albert Faus Miñana

Sr. Juan Díez de los Ríos de San Juan

Sr. Raúl Colucho Fernández

Sr. Víctor Jiménez Pérez

Suplents:

CEOE

Sr. Juan Arévalo Gutiérrez

Representació dels treballadors protegits per la Mútua

Titulars:

UGT

Sra. Ester Espigares Martínez

Sr. Manuel Sanz Rodes

Sra. Catalina Llibre i Alegre

CC.OO.

Sra. Cristina Pena Jové

Sr. Francesc Montoro Brotons

Suplents:

UGT

Sr. José Antonio Jiménez Aguilera

Sr. Josep Bonet Expósito

Sra. Isabel Martínez Abril

CC.OO.

Sr. Francisco Pareja Montañés 

Secretari

Sr. Juan Díez de los Ríos de San Juan