"

Mellora da xestión da incapacidade temporal

Publicado o: 15/02/2016
Mellora da xestión da incapacidade temporal

O coñecemento das necesidades das empresas por parte dos interlocutores e a xestión de indicadores de incapacidade temporal permítennos aplicar plans de mellora dirixidos especificamente a empresas que precisen de actuacións específicas, tanto polos seus elevados índices de incapacidade temporal como por necesidades propias do seu sector de actividade.


Obxectivos:

  • Avaliar a situación actual da incapacidade temporal na empresa, a través de indicadores de xestión e económicos elaborados internamente.
  • Propor medidas para sensibilizar os traballadores para unha maior implicación na xestión da incapacidade temporal.
  • Conseguir un compromiso mutuo na mellora da incapacidade temporal con seguimento periódico.
  • Diminuír a porcentaxe de incidencia.

Estes plans aplícanse mediante un traballo conxunto entre Mutua Universal e a empresa, con responsables encargados do seguimento de parámetros clave, a análise de datos para planificar accións e a revisión e control da evolución.


Plans de mellora na xestión da incapacidade temporal

Plans de mellora na xestión da incapacidade temporal

O noso obxectivo é facilitarlle á empresa unha serie de instrumentos e unha metodoloxía para que poida elaborar o seu propio plan de actuación fronte aos procesos de incapacidade temporal. Para iso, realizamos un plan de medidas personalizado, tendo en conta as características específicas da empresa, e un plan de actuación, que abarca 4 aspectos diferentes:


  • Política de xestión da incapacidade temporal
  • Procedementos de traballo
  • Comunicación do plan de actuación
  • Xestión da incapacidade temporal

Como Comunicar o plan de actuación na empresa e a Xestión da incapacidade temporal de acordo con parámetros de cálculo da incapacidade temporal e o seguimento periódico, son elementos clave para levar a cabo con éxito a implantación dos plans de mellora.


Metodoloxía

Informe indicador incapacidade temporal continxencia común

A través dun informe con datos estatísticos dos indicadores de xestión (casos por grupos diagnósticos, índice de Bradford, informe de custos,...) establecerase un diagnóstico da empresa. 

Plan de medidas empresa para a mellora na xestión da incapacidade temporal

Compón unha serie de medidas que poida adoptar a empresa, comprendendo tamén a posibilidade de implantar un plan de actuación especifico con procedementos de control da situación de incapacidade temporal.

Facilítanse as instrucións de como poñer en marcha o plan de actuación tendo en conta: Que debe facer o traballador en caso de baixa médica, contacto da empresa cos traballadores de baixa médica e entrevista co traballador tras a súa reincorporación.

Plan de mellora na xestión da incapacidade temporal

Plan de mellora, que incorpora un resumo dos indicadores máis relevantes, custo da situación da incapacidade temporal, proposta de mellora, diagnóstico, medidas propostas e a entrega do plan de medidas.

Queres máis información sobre o teu plan de mellora de xestión da incapacidade temporal?