Millora de la gestió de la incapacitat temporal

Publicat el: 15/02/2016
Millora de la gestió de la incapacitat temporal

El coneixement de les necessitats de les empreses per part dels interlocutors i la gestió d'indicadors d'incapacitat temporal ens permeten aplicar plans de millora adreçats específicament a empreses que requereixin actuacions específiques, tant pels elevats índexs d'incapacitat temporal, com per necessitats pròpies del sector d'activitat.


Objectius:

  • Avaluar la situació actual de la incapacitat temporal a l'empresa, a través d'indicadors de gestió i econòmics elaborats internament.
  • Proposar mesures per sensibilitzar els treballadors perquè s'impliquin més en la gestió de la incapacitat temporal.
  • Aconseguir un compromís mutu en la millora de la incapacitat temporal amb seguiment periòdic.
  • Disminuir el percentatge d'incidència.

Aquests plans s'apliquen mitjançant un treball conjunt entre Mutua Universal i l'empresa, amb responsables encarregats del seguiment de paràmetres clau, l'anàlisi de dades per planificar accions i la revisió i el control de l'evolució.


Plans de millora en la gestió de la incapacitat temporal

Plans de millora en la gestió de la incapacitat temporal

El nostre objectiu és facilitar a l'empresa una sèrie d'instruments i una metodologia perquè pugui elaborar el seu propi pla d'actuació davant els processos d'incapacitat temporal. Per fer-ho, elaborem un Pla de mesures personalitzat, tenint en compte les característiques específiques de l'empresa, i un Pla d'actuació, que comprèn 4 aspectes diferents:


  • Política de gestió de la incapacitat temporal
  • Procediments de treball
  • Comunicació del Pla d'actuació
  • Gestió de la incapacitat temporal

Com Comunicar el Pla d'actuació a l'empresa i la Gestió de la incapacitat temporal partint de paràmetres de càlcul de la incapacitat temporal i el seguiment periòdic, són elements clau per dur a terme amb èxit la implantació dels plans de millora.


Metodologia

Informe indicadors incapacitat temporal contingència comuna

A través d'un informe amb dades estadístiques dels indicadors de gestió (casos per grups diagnòstics, índex de Bradford, informe de costos, etc.) s'establirà un diagnòstic de l'empresa. 

Pla de mesures empresa per a la millora en la gestió de la incapacitat temporal

Es compon d'una sèrie de mesures que pot adoptar l'empresa, incloent-hi la possibilitat d'implantar un pla d'actuació específic amb procediments de control de la situació d'incapacitat temporal.

Es faciliten les instruccions de com implementar el pla d'actuació tenint en compte: Què ha de fer el treballador en el cas de baixa mèdica, contacte de l'empresa amb els treballadors de baixa mèdica i entrevista amb el treballador després de la reincorporació.

Pla de millora en la gestió de la incapacitat temporal

Pla de millora, que incorpora el resum dels indicadors més rellevants, el cost de la situació de la incapacitat temporal, la proposta de millora, diagnòstic, mesures proposades i el lliurament del pla de mesures.

Vols més informació sobre el teu pla de millora de gestió de la incapacitat temporal?