Viaxar no embarazo

Publicado o: 28/10/2019

Lee en contido completo en Infermeravirtual.com

Viaxar, por pracer ou por cuestións persoais ou profesionais, é unha actividade habitual na vida da muller, e viaxar embarazada é cada vez máis frecuente. As precaucións que deben terse en conta dependen do medio de transporte, a distancia e a destinación.

Non está contraindicado nas xestantes sas cun embarazo saudable viaxar en moto ou ir en bicicleta, aínda que non son os medios de transporte máis recomendables.

Xeralmente, o embarazo non supón ningún impedimento para poder viaxar, pero si que, ademais de seguir as recomendacións xerais, convén ter en conta as recomendacións seguintes para evitar riscos para a saúde, tanto da muller coma do feto.


Medidas preventivas específicas

 • Beber moitos líquidos, como mínimo dous litros ao día, en países ou épocas con calor.

 • Manter unha dieta equilibrada sempre que as circunstancias da viaxe permítano.

 • Comprobar que os líquidos e os alimentos teñen garantías hixiénicas.

 • Se se viaxa a zonas con grandes altitudes, hai que facer sempre unha aclimatación previa.

 • Facer os descansos que sexan necesarios.

 • Levar roupa cómoda e calzado axeitado á temperatura do país e ás características da viaxe.

 • Extremar as medidas de protección contra as picaduras de insectos para evitar o contaxio dalgunhas enfermidades.

 • Coñecer os recursos sanitarios dispoñibles do país de destino.

Medio de transporte

Segundo o medio de transporte utilizado, a muller embarazada ten que seguir unhas precaucións específicas. 

Avión:

 • Evitar os traxectos de longa duración, as mulleres con embarazos simples a partir da semana 36 e as mulleres con múltiplos a partir da semana 32 (polo risco de parto), e durante os sete días posteriores ao parto.
 • A partir da semana 28, a maioría de compañías piden un certificado asinado por un profesional da saúde que certifique que a muller embarazada non presentou ningún problema de saúde ata entón e onde conste a data estimada do parto.
 • O risco de exposición a radiacións atmosféricas é moi baixo tanto para o feto coma para a nai.
 • As radiacións dos aparellos electrónicos dos aeroportos non son lesivas para o feto.
 • O risco de sufrir tromboembolismos nunha muller xestante sen ningún problema de saúde é moi baixo, porén, recoméndase pasear cada dúas horas, como mínimo, e facer exercicios circulatorios suaves.
 • Utilizar roupa e calzado cómodo (roupa ancha e calzado que se poida sacar con facilidade); se a viaxe é moi longa, utilizar medias de comprensión.
 • Non hai ningunha normativa internacional para a muller embarazada que viaxa en avión, pero cada compañía ten as súas propias regras. Así, pois, haberá que informarse de antes de contratar a viaxe.

Tren:

 • O tren é un medio de transporte ideal para a muller embarazada, xa que pode pasearse, relaxarse (porque non se ten que estar pendente do tráfico), comer, beber e ir ao baño as veces que conveña.

Barco:

 • O embarazo non supón ningún impedimento para viaxar en barco, pero hai que coñecer a normativa específica da compañía en que se viaxe.
 • Viaxar en barco durante o primeiro trimestre de embarazo pode agravar as náuseas e os vómitos típicos deste período.

Automóbil:

 • Levar sempre o cinto de seguridade, tanto se a muller embarazada conduce coma se é a acompañante. Actualmente, existe un dispositivo homologado, non obrigatorio, chamado BeSafe©, que fai pasar o cinto por debaixo do abdome para evitar traumatismos abdominais en caso de colisión.
 • Viaxar sempre con roupa cómoda que non aperte.
 • Facer paradas de dez minutos cada dúas horas nos percorridos longos.
 • Non tomar medicación para o mareo, se o médico non autorízao.
 • Conducir de maneira suave.