Viatjar durant l'embaràs

Publicat el: 28/10/2019

Lee en contingut complet en Infermeravirtual.com

Viatjar, per plaer o per qüestions personals o professionals, és una activitat habitual en la vida de la dona, i viatjar embarassada és cada vegada més freqüent. Les precaucions que s'han de tenir en compte depenen del mitjà de transport, la distància i la destinació.

No està contraindicat en les gestants sanes amb un embaràs saludable viatjar en moto o anar amb bicicleta, encara que no són els mitjans de transport més recomanables.

Generalment, l'embaràs no suposa cap impediment per poder viatjar, però sí que, a més de seguir les recomanacions generals, convé tenir en compte les recomanacions següents per evitar riscos per a la salut, tant de la dona com del fetus.


Mesures preventives específiques

 • Beure molts líquids, com a mínim dos litres al dia, en països o èpoques amb calor.

 • Mantenir una dieta equilibrada sempre que les circumstàncies del viatge ho permetin.

 • Comprovar que els líquids i els aliments tenen garanties higièniques.

 • Si es viatja a zones amb grans altituds, cal fer sempre una aclimatació prèvia.

 • Fer els descansos que siguin necessaris.

 • Portar roba còmoda i calçat adequat a la temperatura del país i a les característiques del viatge.

 • Extremar les mesures de protecció contra les picades d'insectes per evitar el contagi d'algunes malalties.

 • Conèixer els recursos sanitaris disponibles del país de destí.

Mitjà de transport

Segons el mitjà de transport utilitzat, la dona embarassada ha de seguir unes precaucions específiques. 

Avió:

 • Evitar els trajectes de llarga durada, les dones amb embarassos simples a partir de la setmana 36 i les dones amb múltiples a partir de la setmana 32 (pel risc de part), i durant els set dies posteriors al part.
 • A partir de la setmana 28, la majoria de companyies demanen un certificat signat per un professional de la salut que certifiqui que la dona embarassada no ha presentat cap problema de salut fins llavors i on consti la data estimada del part.
 • El risc d'exposició a radiacions atmosfèriques és molt baix tant per al fetus com per a la mare.
 • Les radiacions dels aparells electrònics dels aeroports no són lesives per al fetus.
 • El risc de patir tromboembolismes en una dona gestant sense cap problema de salut és molt baix; tanmateix, es recomana passejar cada dues hores, com a mínim, i fer exercicis circulatoris suaus.
 • Utilitzar roba i calçat còmodes (roba ampla i calçat que es pugui treure amb facilitat); si el viatge és molt llarg, utilitzar mitges de compressió.
 • No hi ha cap normativa internacional per a la dona embarassada que viatja amb avió, però cada companyia té les seves pròpies regles. Així doncs, cal informar-se abans de contractar el viatge.

Tren:

 • El tren és un mitjà de transport ideal per a la dona embarassada, ja que pot passejar-hi, relaxar-se (perquè no s'ha d'estar pendent del trànsit), menjar, beure i anar al bany les vegades que convingui.

Vaixell:

 • L'embaràs no suposa cap impediment per viatjar en vaixell, però cal conèixer la normativa específica de la companyia en què es viatgi.
 • Viatjar en vaixell durant el primer trimestre d'embaràs pot agreujar les nàusees i els vòmits típics d'aquest període.

Automòbil:

 • Portar sempre el cinturó de seguretat, tant si la dona embarassada condueix com si és l'acompanyant. Actualment hi ha un dispositiu homologat, no obligatori, denominat BeSafe©, que fa passar el cinturó per sota de l'abdomen per evitar traumatismes abdominals en cas de col·lisió.
 • Viatjar sempre amb roba còmoda que no estrenyi.
 • Fer parades de deu minuts cada dues hores en els recorreguts llargs.
 • No prendre medicació per al mareig, si el metge no ho autoritza.
 • Conduir de manera suau.