Hábitos tóxicos

Publicado o: 12/12/2014

Falar dunha adicción é falar dunha enfermidade. Medicamente as adiccións son enfermidades crónicas sistémicas e están catalogadas polo Manual diagnóstico e estatístico dos trastornos mentais DSM-IV, da American Psychiatric. Existen unha serie de síntomas característicos nas adiccións:

 • Deterioración progresiva da calidade de vida, consecuencia da conduta adictiva.
 • Perda de control, conduta compulsiva para poder realizar a práctica adictiva.
 • Autoengano que impide percibir a deterioración persoal.
 • Seguir coa adicción a pesar do dano persoal e a familiares.

Poden orixinarse adiccións tanto a substancias psicótropas (drogadicción), como alcohol, nicotina e drogas, como a actividades, traballo, exercicio físico, xogo, comida, sexo, etc. Estamos falando de condutas compulsivas é a que non se pode deixar de realizar practícaa adictiva, excesos que nas substancias psicótropas son claras os seus efectos e nas actividades a longo tempo acaban igualmente deteriorando a saúde tanto física coma psíquica do adicto.

As adiccións teñen unha orixe multifactorial, entre os que interveñen factores biolóxicos, xenéticos, psicolóxicos e sociais. Discútese que poida existir unha predisposición xenética, pero si que se demostraron cambios neuroquímicos nas persoas adictas.

1. Drogas

Substancias cuxo consumo actúa directamente sobre o sistema nervioso central, estimulándoo ou deprimíndoo, que poden crear dependencia e provocan trastornos do xuízo, comportamento e conciencia.

A drogadicción é unha enfermidade crónica e progresiva, que provoca modificacións do comportamento que sempre comprenden o impulso irreprimible de tomar a droga de forma continua, co fin de experimentar os seus efectos psíquicos e evitar os efectos producidos pola súa privación, síndrome de abstinencia.

Podemos falar de drogas sociais e drogas ilegais. As drogas sociais son o tabaco e o alcohol.


2. Alcohol

Bebidas que conteñen alcohol etílico, substancia química que produce un efecto depresivo sobre o cerebro e co tempo chega a crear dependencia nas persoas. O alcohol obtense da fermentación de froitas e plantas, ou da súa destilación.

O consumo de alcohol, de forma non controlada, é o causante de alteracións físicas e psíquicas:

 • Físicas: Miopatías, polineuropatías, neurite, psicose, gastrite, cancro gástrico, hipertensión, arterioesclerose, cardiopatías, cirrose, pancreatite, impotencia, atrofia testicular, etc.
 • Psíquicas: Irritabilidade, tristura, culpabilidade, paranoia, disgregación familiar, descenso do rendemento, perda de interese, etc.

Na seguinte táboa relaciónanse as bebidas alcohólicas máis frecuentes, coas súas equivalencias en unidade de bebida (UB) e gramos de alcohol e graduación. 

 Bebida  UB  g/l  Graos
 Cana cervexa / vaso sidra  1  10 4 - 8º  
 Copa de viño / copa de cava  1  10 11 - 12º
 Copa de coñac / copa de brandy  2  20 40º
 Copa whisky / Copa vodka  2  20 40 - 45º
 Copa vermú / copa xerez  1  10 17 - 20º


Con esta táboa pódese calcular cal é o consumo diario de alcohol, e tomar as medidas pertinentes para que o devandito consumo sexa inferior a 30g/día no home e a 20g/día para a muller.


3. Tabaco

A nicotina é a substancia adictiva do tabaco, actúa directamente sobre o cerebro liberando substancias que se relacionan co pracer, ao desaparecer o seu efecto o cerebro pide máis, para volver a esa sensación pracenteira.

No fume dos cigarros describíronse máis de 4.000 substancias toxicas, con características, antixénicas, farmacoloxicamente activas, carcinóxenas, citotóxicas e mutaxénicas.

O tabaco está directamente relacionado co cancro de pulmón, vexiga e larinxe, enfermidades pulmonares e infarto de miocardio.

Un fumador dun paquete diario, realiza máis de 70.000 inhalacións ao ano.

 


4. Drogas ilegais

Substancias químicas, altamente activas e con consecuencias sobre o organismo moi As máis frecuentes son o cánnabis, heroína, cocaína, mórficos, anfetaminas e drogas de deseño.

Clasificación segundo os seus efectos sobre o sistema nervioso central.

 
 Estimulantes  Depresoras  Alucinóxenas
 Anfetaminas  Morfina  Haxix, marihuana
 Cocaína  Heroína  Disolventes
   Barbitúricos  Éxtase, LSD
   Po de anxo  Peiote, fungos


Hai varios síntomas do abuso de drogas que poden ser recoñecidos como sinais de perigo. Debemos aclarar, porén, que a presenza dun ou máis deles soamente non sempre indica problemas coas drogas, pode revelar outras causas xa que non é fácil a simple vista recoñecer unha persoa que está baixo os efectos dunha droga porque se pode confundir con outros estados emocionais.

 • Cambios repentinos da personalidade, excesos de mal humor sen explicación.
 • Baixo rendemento laboral.
 • Aumento infraccións de tráfico.
 • Aumento de conflitos na familia e o traballo.
 • Incapacidade para cumprir responsabilidades.
 • Distraccións excesivas.
 • Insomnio, somnolencia.
 • Tremores.
 • Excesiva calma e lentitude.
 • Falta de expresividade.
 • Crise de risas sen motivo.
 • Crise de medo ou temor esaxerado.