Acordos de colaboración con outras mutuas

Publicado o: 09/02/2016
Acordos de colaboración con outras mutuas

Activa Mutua

Acordo global para a asistencia sanitaria en todos os centros asistenciais de ambas as dúas mutuas en todo o territorio nacional.


Asepeyo

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


Cesma (Mutua de Andalucía y de Ceuta)

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


Fraternidad

Acordo global para a asistencia sanitaria en todos os centros asistenciais de ambas as dúas mutuas en todo o territorio nacional.


Fremap

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


Ibermutua

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


Mutua Intercomarcal

Acordo global para a asistencia sanitaria en todos os centros asistenciais de ambas as dúas mutuas en todo o territorio nacional.


Mutua de Accidentes de Canarias (MAC)

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ)

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


Mutua Montañesa

Acordo global para a asistencia sanitaria en todos os centros asistenciais de ambas as dúas mutuas en todo o territorio nacional.


Mutua Balear

Acordo global para a asistencia sanitaria en todos os centros asistenciais de ambas as dúas mutuas en todo o territorio nacional.


Umivale

Acordo global para a asistencia sanitaria en todos os centros asistenciais de ambas as dúas mutuas en todo o territorio nacional.


Unión de Mutuas

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


MC Mutual

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.


Solimat

Asistencia sanitaria nas instalacións sanitarias propias que ambas as mutuas determinen.