Acords de col·laboració amb altres mútues

Publicat el: 09/02/2016
Acords de col·laboració amb altres mútues

Activa Mutua

Acord global per a l'assistència sanitària en tots els centres assistencials d'ambdues mútues a tot el territori nacional.


Asepeyo

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


Cesma (Mútua d'Andalusia i de Ceuta)

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


Fraternitat

Acord global per a l'assistència sanitària en tots els centres assistencials d'ambdues mútues a tot el territori nacional.


Fremap

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


Ibermutua

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


Mutua Intercomarcal

Acord global per a l'assistència sanitària en tots els centres assistencials d'ambdues mútues a tot el territori nacional.


Mutua de Accidentes de Canarias (MAC)

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ)

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


Mútua Muntanyenca

Acord global per a l'assistència sanitària en tots els centres assistencials d'ambdues mútues a tot el territori nacional.


Mutua Balear

Acord global per a l'assistència sanitària en tots els centres assistencials d'ambdues mútues a tot el territori nacional.


Umivale

Acord global per a l'assistència sanitària en tots els centres assistencials d'ambdues mútues a tot el territori nacional.


Unión de Mutuas

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


MC Mutual

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.


Solimat

Assistència sanitària en les instal·lacions sanitàries pròpies que ambdues mútues determinin.