Como identificar as substancias perigosas

Publicado o: 01/02/2017

A información máis directa para identificar as substancias perigosas da nosa empresa encontrámola nas etiquetas dos produtos . As substancias perigosas son aquelas que están clasificadas como tal polo Regulamento europeo CLP ou son xeradas no posto de traballo pola actividade que realizamos. Debemos coñecer o significado dos pictogramas para poder interpretar correctamente a información ofrecida.

A continuación explicámosche que significa cada pictograma:


Etiquetaxe de produtos químicos

Explosivo
Explosivo
Inflamable
Inflamable
Comburente
Comburente
Gas a presión
Gas a presión
Corrosivo
Corrosivo
Perigo para o medio natural
Perigo para o medio natural
Toxicidade aguda
Toxicidade aguda
Grave perigo para a saúde
Grave perigo para a saúde
Perigo para a saúde
Perigo para a saúde
Publicado o: 17/10/2018

 

 

Demo videoxogo CLPplay ®:


Pulsa aquí para xogar e obter máis información


Non todas as substancias perigosas encóntranse como tal nos produtos que se compran ou véndense, tamén poden ser xeradas no proceso que se realiza, como no corte de madeira, as operacións de soldadura, mecanizado de metais, procesado de plásticos, etc.