Com identificar les substàncies perilloses

Publicat el: 01/02/2017

La informació més directa per identificar les substàncies perilloses de la nostra empresa la trobem en les etiquetes dels productes. Les substàncies perilloses són aquelles que estan classificades com a tal pel Reglament europeu CLP o són generades en el lloc de treball per l'activitat que fem. Hem de conèixer el significat dels pictogrames per poder interpretar correctament la informació oferta.

A continuació t'expliquem què significa cada pictograma:


Etiquetatge de productes químics

Explosiu
Explosiu
Inflamable
Inflamable
Comburent
Comburent
Gas a pressió
Gas a pressió
Corrosiu
Corrosiu
Perill per al medi ambient
Perill per al medi ambient
Toxicitat aguda
Toxicitat aguda
Greu perill per a la salut
Greu perill per a la salut
Perill per a la salut
Perill per a la salut
Publicat el: 17/10/2018

 

 

Demo videojoc CLPplay ®,


Clica aquí per jugar i obtenir més informació


No totes les substàncies perilloses es troben com a tal en els productes que es compren o es venen, també poden ser generades en el procés que es fa, com en el tall de fusta, les operacions de soldadura, mecanitzat de metalls, processat de plàstics, etc.