Traballo en plataformas dixitais

Publicado o: 20/10/2023

O traballo en plataformas dixitais defínese como «todos os traballos remunerados que se prestan en, a través de ou por medio de plataformas dixitais de traballo” (EU-OSHA). Esta modalidade de traballo abarca tres dimensións: o formato da prestación de servizos, as capacidades necesarias para realizar a tarefa e o control exercido pola plataforma.