Treball en plataformes digitals

Publicat el: 20/10/2023

El treball en plataformes digitals es defineix com a "tot treball remunerat que es presta en, a través de o per mitjà de plataformes digitals de treball" (EU-OSHA). Aquesta modalitat de treball comprèn tres dimensions: el format de la prestació dels serveis, les capacitats necessàries per dur a terme la tasca i el control que exerceix la plataforma.