"

Ergonomía e hixiene postural

Publicado o: 11/05/2020

Para evitar a aparición de doenzas e molestias, é preciso aplicar algunhas medidas sobre o deseño da estación de traballo, os hábitos posturais da persoa e combater o sedentarismo mediante actividade física regular.

Deseño ergonómico da estación de traballo


Adoptar unha postura correcta e limitar os movementos repetitivos


Consellos para usuarios de ordenadores portátiles


Combater o sedentarismo con actividade física