"

Ergonomia i higiene postural

Publicat el: 11/05/2020

Per evitar l'aparició de malalties i molèsties, cal aplicar algunes mesures sobre el disseny de l'estació de treball, els hàbits posturals de la persona i combatre el sedentarisme mitjançant activitat física regular.

Disseny ergonòmic de l'estació de treball


Adoptar una postura correcta i limitar els moviments repetitius


Consells per a usuaris d'ordinadors portàtils


Combatre el sedentarisme amb activitat física