Como aplicar o teletraballo na empresa?

Publicado o: 04/05/2020

O primeiro paso na aplicación do teletraballo é elaborar un proxecto. Nel, a organización ten que responder ás preguntas básicas:

  • Que quere conseguir?
  • Cal será o alcance?
  • Quen poderá teletraballar?
  • Como desenvolverase?
  • Que cambios ten que aplicar?

Parte deste proxecto de teletraballo é a adaptación da prevención de riscos laborais a estes postos.

Publicado o: 04/05/2020

Na Guía para empresas sobre “Prevención de riscos laborais no teletraballo” as empresas asociadas encontrarán unha análise exhaustiva dos aspectos a ter en conta ao aplicar a PRL aos postos de traballo con teletraballadores e recomendacións sobre a forma de facero.