Com aplicar el teletreball a l'empresa?

Publicat el: 04/05/2020

El primer pas en l'aplicació del teletreball és elaborar un projecte. En aquest, l'organització ha de respondre a les preguntes bàsiques:

  • Què vol aconseguir?
  • Quin abast tindrà?
  • Qui podrà teletreballar?
  • Com es desenvoluparà?
  • Quins canvis ha d'aplicar?

Part d'aquest projecte de teletreball és l'adaptació de la prevenció de riscos laborals a aquests llocs.

Publicat el: 04/05/2020

A la Guia per a empreses sobre “Prevenció de riscos laborals en el teletreball” les empreses associades trobaran una anàlisi exhaustiva dels aspectes a tenir en compte en aplicar la PRL als llocs de treball amb teletreballadors i recomanacions sobre la forma de fer-ho.