O valor da ergonomía

Publicado o: 13/08/2020

A prevención dos trastornos músculo-esqueléticos está ligada directamente cun correcto deseño do espazo e o posto de traballo , o emprego de ferramentas de calidade e técnicas de traballo optimizado, un axeitado mantemento de espazos e utensilios e unha boa organización do traballo .

O obxectivo dun bo deseño é crear actividades que permitan aos traballadores e traballadoras efectuaren o seu labor cunha elevada produtividade e calidade, desenvolveren as súas capacidades e gozaren dun alto grao de benestar (UNE EN 614-2).

Sabías que?

 • O custo de cambiar os equipos e as instalacións para adaptalos ergonomicamente é máis de mil veces superior ao custo en fase de deseño.
 • A maioría das melloras ergonómicas amortízanse antes de seis meses.
 • A selección de ferramentas apropiadas pode facer que os trastornos músculo-esqueléticos se reduzan case ata nun 100 %.

Precisas axuda para deseñar ou redeseñar a túa instalación?
Deseño ergonómico do posto de traballo. Os 10 principios.

Publicado o: 13/08/2020
 1. Coñecer o produto, as tarefas e os medios.
 2. Coñecer o traballador.
 3. Definir a postura xeral de traballo.
 4. Seleccionar a altura de traballo.
 5. Establecer as zonas de alcance manual.
 6. Determinar as zonas de visión.
 7. Facilitar posturas neutras.
 8. Alixeirar a manipulación de cargas.
 9. Reducir o esforzo.
 10. Atenuar as tarefas repetitivas.

Contacta coa túa persoa interlocutora en prevención máis próxima