El valor de l'ergonomia

Publicat el: 13/08/2020

La prevenció dels trastorns musculoesquelètics està lligada directament a un disseny correcte de l'espai i el lloc de treball, l'ús d'eines de qualitat i tècniques de treball optimitzades, un adequat manteniment d'espais i utillatges i una bona organització del treball.

L'objectiu d'un bon disseny és crear activitats que permetin els treballadors i treballadores efectuar la seva tasca amb una elevada productivitat i qualitat, desenvolupar les seves capacitats i gaudir d'un alt grau de benestar (UNE-EN 614-2).

Sabies que?

 • El cost de canviar els equips i les instal·lacions per adaptar-los ergonòmicament és més de mil vegades superior al cost en fase de disseny.
 • La majoria de les millores ergonòmiques s'amortitzen abans de sis mesos.
 • La selecció d'eines apropiades pot fer que els trastorns musculoesquelètics es redueixin gairebé fins a un 100%.

Necessites ajuda per dissenyar o redissenyar la teva instal·lació?
Disseny ergonòmic del lloc de treball. Els 10 principis.

Publicat el: 13/08/2020
 1. Conèixer el producte, les tasques i els mitjans.
 2. Conèixer al treballador.
 3. Definir la postura general de treball.
 4. Seleccionar l'altura de treball.
 5. Establir les zones d'abast manual.
 6. Determinar les zones de visió.
 7. Facilitar postures neutres.
 8. Alleugerir la manipulació de càrregues.
 9. Reduir l'esforç.
 10. Atenuar les tasques repetitives.

Contacta amb la teva persona interlocutora en prevenció més pròxima