Ventilación e COVID-19

Publicado o: 04/11/2020

Ao respirar, falar, cantar ou berrar expulsamos pingas moi pequenas que quedan flotando no aire arredor de 2-3 horas ou máis, son chamádosos aerosois. Estes aerosois poden ser unha vía de transmisión do COVID-19 xa que son susceptibles de conter o virus do mesmo xeito que outros xermes.

En ambientes interiores os aerosois acumúlanse se non existe unha ventilación axeitada, por iso o risco de contaxio de COVID-19 nestes ambientes é superior ao risco no exterior e as autoridades informan que sempre é preferible realizar todas as actividades que se poida no exterior.

WHO's Science in 5 on COVID-19 - Ventilation

A Organización Mundial da Saúde (OMS) elaborou un vídeo onde explícase a importancia do control da vía de transmisión aérea mediante unha ventilación axeitada.

Para reducir a cantidade de aerosois xerados nos espazos cerrados debemos:

  • Limitar aforamentos.
  • Utilizar máscaras.
  • Rebaixar as conversacións e o ton.

E para controlar o risco de contaxio, as medidas de control pasan por:

  • Usar a máscara ben axustado.
  • Reducir o tempo de permanencia no espazo cerrado.
  • Aumentar a distancia interpersoal.
  • Ventilar (achegar aire novo e limpo) para eliminar ou reducir a presenza de aerosois no ambiente.

No documento do Ministerio de Sanidade "Avaliación do risco da transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosois. Medidas de prevención e recomendacións" (novembro 2020) pódese encontrar información máis detallada sobre a vía de transmisión por aerosois, a avaliación do risco de propagación e as medidas preventivas a aplicar.


Prevención da propagación do virus

Desde o punto de vista de prevención débese procurar a ventilación dos postos de traballo en ambientes interiores, garantindo a máxima renovación do aire e / ou utilizando os filtros axeitados para controlar esta vía de contaxio: 

  • Aumentar o achegue de aire limpo exterior de forma natural mantendo as portas e xanelas abertas e mediante os sistemas de climatización/ventilación evitando as recirculaciones de aire. Un indicador indirecto da renovación axeitada de aire é a concentración de CO2 no ambiente. Ao respirar exhalamos CO2, polo que valores elevados indican unha ventilación deficiente. 

  • Usar filtros e purificadores para retirar as partículas e aerosois en suspensión no aire é unha medida complementaria á anterior que permite mellorar a calidade do aire e reducir o risco de propagación. Recoméndanse filtros tipo HEPA ou similares de alta eficacia de filtración. 

A continuación ofrecémosche información e recursos que recollen recomendacións sobre ventilación nos espazos cerrados para mitigar a propagación do COVID-19.