Informarnos
Información oficial, contrastada e na súa xusta medida

Publicado o: 16/03/2020
  • Controlar a sobreexposición a información mánténche nun estado de alerta constante de maneira innecesaria e ata prexudicial. Unha estratexia pode ser marcarche dous momentos ao longo do día en que informarche.
  • Atende só información oficial e contrastada.
  • Ten precaución coa información que circula por redes sociais. Como xa sabes, non toda é certo e pode reforzar a inseguridade ou o medo se se difunde sen control.
  • Se tes nenos ou nenas na casa, ten en conta que eles tamén necesitan información clara e comprensible (acorde á súa idade) sobre o que está ocorrendo. Evita tamén para eles exposición continua a noticias e imaxes. Explicalles destacando os aspectos positivos.


Lembra:
 todas as rutinas réxense polas medidas de protección e hixiene prescritas polas autoridades sanitarias. Temos que afrontar a realidade e ser responsables seguindo as súas recomendacións, facendo o correcto como ata agora.