Informarnos
Información oficial, contrastada e na súa xusta medida

Publicado o: 16/03/2020
  • Controla a sobreexposición a información, mánténche nun estado de alerta constante de maneira innecesaria e ata prexudicial. Unha estratexia pode ser marcarche dous momentos ao longo do día en que informarche
  • Atende só información oficial e contrastada.
  • Ten precaución coa información que circula por redes sociais; como xa sabes, non toda é certa e pode reforzar a inseguridade ou o medo se se difunde sen control.
  • Se tes nenos na casa, ten en conta que eles tamén necesitan información clara e comprensible (acorde á súa idade) sobre o que está ocorrendo. Evita tamén para eles exposición continua a noticias e imaxes. Explicalles destacando os aspectos positivos.


Recuerda:
 todas as rutinas réxense polas medidas de protección e hixiene prescritas polas autoridades sanitarias. Temos que afrontar a realidade e ser responsables seguindo as súas recomendacións, facendo o correcto como ata agora.