Informatu
Informazio ofiziala, egiaztatua eta bere neurri egokian

-an argitaratutakoa: 2020/03/16
  • Kontrolatu gainerakusketa informaziora, behar ez den eraren alerta konstantearen estatu batean mantentzen dizu eta kaltegarriraino. Estrategia bat egunean zehar bi une markatu izan ahal da. Hauen informatu
  • Arreta jarri bakarrik informazio ofiziala eta alderatuta.
  • Izan informazioarekin kontua zirkulatzen duena gizarte-sareek; bezala jada dakizu, ez guztia egia da eta ahal du indartu ziurtasun-gabezia edo beldurra kontrolik gabe hedatzen bada.
  • Umeak etxean, baduzu kontuan izan haiek informazio argi eta ulergarria ere behar dute (akordea bere adinera) inguru gertatzen ari da. Saihestu erakusketa jarraia berri eta irudietara. haientzat ere Azaldu alderdi positiboak nabarmentzen.


Recuerda:
 errutina guztiak babes-neurri eta garbitasunagatik zuzentzen dira osasun-agintariek aginduta. Errealitatea aurre egin behar dugu eta arduradunak izan bere gomendioak jarraituz, zuzena egiten bezala orain arte.