Plan para a transición cara á normalidade tras o coronavirus

Publicado o: 29/04/2020

O Goberno aprobou no día 28 de abril de 2020 o Plan de desescalada para recuperar a vida cotiá e a actividade económica, protexendo a saúde e a vida das persoas.

Este plan establece os principais parámetros e instrumentos para a adaptación do conxunto da sociedade á nova normalidade, coas máximas garantías de seguridade.

O devandito plan ten que proporcionar un roteiro ás administracións, á cidadanía e o empresariado, cuxa colaboración segue sendo esencial, ante un contexto inédito que levou á adopción de medidas ata agora descoñecidas e que esixe a toma de decisións nun marco de alta incerteza tanto no ámbito científico coma no económico. Así, o proceso de desescalada ten que ser gradual, asimétrico, coordinado coas comunidades autónomas, e adaptable aos cambios de orientación necesaria en función da evolución dos datos epidemiolóxicos e do impacto das medidas adoptadas.