Pla per a la transició cap a la normalitat després del coronavirus

Publicat el: 29/04/2020

El Govern ha aprovat, en data 28 d'abril de 2020, el Pla de desescalada per recuperar la vida quotidiana i l'activitat econòmica, amb la protecció de la salut i la vida de les persones.

Aquest pla estableix els principals paràmetres i instruments per a l'adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat.

Aquest pla ha de proporcionar un full de ruta a les administracions, a la ciutadania i l'empresariat, la col·laboració dels quals continua essent essencial, davant un context inèdit que ha portat a l'adopció de mesures fins ara desconegudes i que exigeix la presa de decisions en un marc d'alta incertesa, tant en l'àmbit científic com en l'econòmic. Així, el procés de desescalada ha de ser gradual, asimètric, coordinat amb les comunitats autònomes, i adaptable als canvis d'orientació necessaris, en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.