Se traballas na casa
Traballar en condicións excepcionais

Publicado o: 16/03/2020
  • Se o espazo físico dispoñible na casa para organizar as rutinas é axustadas, terás que entrar en consenso co resto de membros da familia un xeito de traballar sen interrupcións.
  • Organiza e planifica o traballo día a día. Ten en conta posibles imprevistos, encaixaos con flexibilidade.
  • Non dubides en preguntar dúbidas ou trasladar incidencias sobre a túa actividade de maneira inmediata.
  • Coida o vínculo coa empresa e os teus compañeiros e compañeiras. Tes unha oportunidade para comunicarche/relacionarche de maneira diferente.
  • Realiza pausas de maneira periódica. Aproveitaas para facer estiramento muscular, aquí suxerímosche algúns. 
  • Ao finalizar a túa xornada, busca ou adapta ás circunstancias actividades que che permitan “desconectar” do laboral.
Publicado o: 16/03/2020


Lembra:
todas as rutinas réxense polas medidas de protección e hixiene prescritas polas autoridades sanitarias. Temos que afrontar a realidade e ser responsables seguindo as súas recomendacións, facendo o correcto como ata agora.