Como afrontar a perda dun ser querido

Publicado o: 16/03/2020
afrontar perda ser querido

A perda dun ser querido é unha experiencia vital moi dolorosa, difícil e persoal. A situación de illamento en que estamos impídenos acompañar os nosos familiares, realizar cerimonias de despedida, mostrar afecto e recibir apoio. Ademais, isto acontece despois dunha espera angustiosa que pode habernos debilitado.

Queremos acompañarvos nestes momentos tan delicados. A expresión dos vosos sentimentos é importante para que o dó non bloquéevos e impida continuar coa vosa vida.

 

 

 

Que pásanos?

Publicado o: 16/03/2020
dó familiar

Podemos sentir emocións cambiantes e contraditorias, ademais de dolorosas:

 • Dificultade para crer que a perdida é real
 • Rabia porque as cousas terían que ser doutra maneira.
 • Culpa por non haberlle acompañado como me gustase.
 • Dor por non haber honrado a súa memoria cunha despedida.
 • Tristura, soidade ao estar confinados.
 • Medo a non ser capaz afrontar a vida sen noso ser querido.

Todas son reaccións normais, cada persoa experiméntao á súa maneira.

 

 

 

Que podemos facer?

Publicado o: 16/03/2020
apoio familiar

Expresar a dor axúdanos a liberaro e a deixaro atrás.

 • Estamos illados, pero non sos, busca apoio no teu círculo de confianza, usando a tecnoloxía, unhas palabras de cariño son como unha caricia e mitigan a soidade.
 • Podes necesitar estar contigo, faino, pero evita illarche.
 • Coida o que compartes en redes sociais, evita noticias falsas que xeran intranquilidade e temor.
 • Reserva momentos do día para desafogar a dor. Realizar exercicios de Atención Plena (mindfulness) cada día, pode axudarche a ter calma. 
 • Mantén hábitos de autocoidado e realiza actividades, aínda que o recordo este sempre presente.


 • Pode axudarche o realizar algún ritual de despedida ou acto simbólico por sinxelo que sexa, por vía telemática ou na intimidade. Facilita a elaboración da perda.
 • Recuerda que esta situación é temporal e máis adiante poderás realizar o acto de despedida que che gustase.
 • Coidache e deixache coidar polos demais, se o malestar persiste ou empeora consulta cun profesional da saúde.
 • Se hai nenos no medio familiar comunicarlles a noticia pode preocuparnos. como podémolo facer?

  - Podemos explicar a verdade, os feitos, usando palabras simples e axeitadas á súa idade; evitando detalles innecesarios ou que lles poidan confundir.

  - Transmitelles seguridade cunha actitude próxima e nun ton tranquilizador.

  - Eles tamén necesitan participar dalgunha maneira do dó familiar e despedirse desa persoa (facerlle un debuxo, cantarlle unha canción, etc.)

  - Escoitalles, failles sentir arroupados e comprendidos. Presta atención ás súas preguntas axudandolles a expresar os seus sentimentos.

Podemos sentirnos tristes ou culpables por non haberlle acompañado, pero lembra que este acto de renuncia evita o contaxio e protexe aos demais. Ten presentes os moitos momentos compartidos ao longo de toda a vida. A dor non durará sempre pero o recordo e o amor por esa persoa, si.