Posturas forzadas

Temas: Prevención   | Tipos: Consellos   Dípticos
Publicado:  01/12/2015

As posturas forzadas son posturas en que o corpo non está en posición natural e en que se está provocando tensión en distintas zonas
corporais. Tamén se consideran posturas forzadas as posturas estáticas, é dicir, cando se mantén unha posición durante un período de tempo moi prolongado.

As posturas forzadas, co agravante de que se exerza forza, que se manipulen cargas ou se traballe a unha frecuencia moi elevada, poden provocar lesións musculoesqueléticas.

Posturas forzadas

Descargar