Seguimento e análise da sinistralidade
Do seguimento e análise da sinistralidade obteremos información útil sobre diferentes factores para centrar a acción preventiva onde sexa máis necesaria.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Accidente con baixa, Accidente sen baixa, Asesoramento, Informe, Lesións, Proceso, Saúde, Sinistralidade
Seguimento e análise da sinistralidade

O seguimento e análise da sinistralidade permítenos coñecer os incidentes da empresa, tomar medidas para evitar que acontezan, coñecer a súa evolución e así poder centrar a acción preventiva onde cumpra.

A periodicidade deste seguimento e análise da sinistralidade dependerá do tamaño e a sinistralidade da empresa.

Publicado o: 14/03/2018