"

Medidas de emerxencia
Unha emerxencia é unha situación repentina que ten un potencial de dano moi alto e, polo tanto, require unha actuación para o seu control

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Emerxencia, Prevención, Riscos, Simulacro
Medidas de emerxencia

Para evitar situacións de emerxencia son necesarios unha serie de conceptos relacionados coa prevención e a actuación. As medidas de actuación virán establecidas por un servizo de prevención ou pola propia persoa empresaria.