Mesures d'emergència
Una emergència és una situació sobtada que té un potencial de dany molt alt i, per tant, requereix una actuació per al seu control

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Emergència, Prevenció, Riscos, Simulacre
Mesures d'emergència

Per evitar situacions d'emergència són necessaris una sèrie de conceptes relacionats amb la prevenció i l'actuació. Les mesures d'actuació vindran establertes per un servei de prevenció o per la mateixa persona empresària.