Instrucións escritas de tarefa
A instrución escrita de tarefa é unha consigna para a realización eficiente dunha tarefa.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Instrucións, Riscos
Instrucións escritas de tarefa

A instrución escrita de tarefa é un documento destinado a facilitar o coñecemento de como realizar a tarefa, sendo recomendable en traballos que poidan comportar riscos con consecuencias graves.