Instruccions escrites de tasca
La instrucció escrita de tasca és una consigna per a la realització eficient d'una tasca.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Instruccions, riscos
Instruccions escrites de tasca

La instrucció escrita de tasca és un document destinat a facilitar el coneixement de com fer la tasca, sent recomanable en treballs que puguin comportar riscos amb conseqüències greus.