Xestión de Incidencias e Cambios: compra de equipos de traballo e a súa incorporación segura na empresa
Coñece o que debes saber para elixir e incorporar equipos de traballo seguro na túa empresa.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Control de cambios, Incorporación, Instrucións, Marcado CE
Xestión de Incidencias e Cambios: compra de equipos de traballo e a súa incorporación segura na empresa

Os equipos de traballo contan cunha lexislación xeral ou específica en materia de seguridade.  Débense instalar, utilizar, limpar, manter e axustar de acordo aos requisitos e instrucións que os acompañen. Débese ter en conta que moitos dos accidentes relacionados cos equipos de traballo teñen que ver coas súas operacións de limpeza, mantemento ou axuste.