Gestió d'Incidències i Canvis: compra d'equips de treball i la seva incorporació segura en l'empresa
Coneix el que has de saber per triar i incorporar equips de treball assegurances en la teva empresa.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Control de canvis, incorporació, instruccions, marcatge CE
Gestió d'Incidències i Canvis: compra d'equips de treball i la seva incorporació segura en l'empresa

Els equips de treball compten amb una legislació general o específica en matèria de seguretat.  S'han d'instal·lar, utilitzar, netejar, mantenir i ajustar d'acord amb els requisits i les instruccions que els acompanyin. S'ha de tenir en compte que molts dels accidents relacionats amb els equips de treball tenen a veure amb les operacions de neteja, manteniment o ajust.