Cadro resumo de accións a tomar cando se produce un cambio ou incidencia
Cadro de cambios ou incidencias que poden producirse na túa empresa.

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Prevención, Riscos
Cadro resumo de accións a tomar cando se produce un cambio ou incidencia

O cadro de accións a tomar cando se produce un cambio ou incidencia mostra os cambios ou incidencias que se poden presentar na empresa e un resumo básico de actuación para cada un deles.