Quadre resum d'accions a prendre quan es produeix un canvi o incidència
Quadre de canvis o incidències que poden produir-se en la teva empresa.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Prevenció, Riscos
Quadre resum d'accions a prendre quan es produeix un canvi o incidència

El quadre d'accions a prendre quan es produeix un canvi o incidència mostra els canvis o incidències que es poden presentar en l'empresa i un resum bàsic d'actuació per a cadascun d'ells.