Controis periódicos
Os controis xornais permiten detectar e evitar condicións perigosas e actos inseguros no traballo.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Medida correctiva, Protección, Riscos
Controis periódicos

Nos controis xornais identificaranse as situacións de risco e tomaranse medidas ao respecto para evitar posibles accidentes.

Os controis xornais serán comentados coas persoas traballadoras afectadas e arquivaranse para a súa consulta.