Controls periòdics
Els controls periòdics permeten detectar i evitar condicions perilloses i actes insegurs a la feina.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Mesura correctiva, Protecció, Riscos
Controls periòdics

En els controls periòdics s'identificaran les situacions de risc i es prendran mesures a aquest respecte per evitar possibles accidents.

Els controls periòdics seran comentats amb les persones treballadores afectats i s'arxivaran per a la seva consulta.