Controls periòdics
Els controls periòdics permeten detectar i evitar condicions perilloses i actes insegurs a la feina.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Mesura correctiva, Protecció, Riscos
Controls periòdics

En els controls periòdics s'identificaran les situacions de risc i es prendran mesures sobre això per evitar possibles accidents.

Els controls periòdics seran comentats amb les persones treballadores afectades i s'arxivaran per a la seva consulta.