Responsabilidades legais en PRL
Coñece as obrigas e responsabilidades que impón a Lei de Prevención de Riscos Laborais a persoas empresarias e traballadoras

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Lexislación, Asesoramento, Xurisprudencia, Sancións
Responsabilidades legais en PRL

As obrigas e responsabilidades son diferentes para persoas empresarias e traballadoras, pero en ambos os dous casos, o incumprimento destas implica unha serie de sancións.

As sancións poden ser de diferentes tipos, económico, organizativo ou subxectivo, en función do tipo de infracción que se cometa.

DOCUMENTOS RELACIONADOS