"

Responsabilitats legals en PRL
Coneix les obligacions i responsabilitats que imposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals a persones empresàries i treballadores

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Legislació, Assessorament, Jurisprudència, Sancions
Responsabilitats legals en PRL

Les obligacions i responsabilitats són diferents per a persones empresàries i treballadores, però en ambdós casos, l'incompliment d'aquestes implica una sèrie de sancions.

Les sancions poden ser de diferents tipus, econòmic, organitzatiu o subjectiu, en funció del tipus d'infracció que es cometi.

DOCUMENTS RELACIONATS