Responsabilitats legals en PRL
Coneix les obligacions i responsabilitats que imposa la Llei de prevenció de riscos laborals a persones empresàries i treballadores

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Legislació, Assessorament, Jurisprudència, Sancions
Responsabilitats legals en PRL

Les obligacions i responsabilitats són diferents per a persones empresàries i treballadores, però en ambdós casos, l'incompliment d'aquestes implica una sèrie de sancions.

Les sancions poden ser de caràcter econòmic, organitzatiu o subjectiu, en funció del tipus d'infracció que es cometi.

DOCUMENTS RELACIONATS