Participación e consulta os traballadores
Escoitar a opinión dos traballadores sobre aqueles aspectos que afectan á súa seguridade e saúde é unha obriga legal do empresario.

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Enquisa, Prevención, Saúde, Seguridade
Participación e consulta aos traballadores

Como empresario debes promover a participación dos traballadores en forma de propostas. A consulta debe realizarse sempre que se vaia a tomar unha decisión relacionada coa organización e xestión da prevención de riscos laborais.  

As consultas realízanse a través dos representantes dos traballadores ou, na súa ausencia, a todos os empregados potencialmente afectados. É importante que se realicen con antelación suficiente e estean ben organizado