Xurisprudencia en PRL
Coñece os principais casos e sentenzas referidas á prevención de riscos laborais.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Lexislación, Accidente, Infraccións, Xurisprudencia, Sancións
Xurisprudencia en PRL

O incumprimento por parte das persoas empresarias das súas obrigas en materia de prevención de riscos laborais dá lugar a responsabilidades sociais, penais e civís polos danos e prexuízos que poidan derivarse do devandito incumprimento.