Jurisprudència en PRL
Coneix els principals casos i sentències referides a la prevenció de riscos laborals.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Legislació, Accident, Infraccions, Jurisprudència, Sancions
Jurisprudència en PRL

L'incompliment per part de les persones empresàries de les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos laborals té lloc a responsabilitats socials, penals i civils pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l'incompliment.