Jurisprudència en PRL
Coneix els principals casos i sentències referides a la prevenció de riscos laborals.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Legislació, Accident, Infraccions, Jurisprudència, Sancions
Jurisprudència en PRL

L'incompliment per part dels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals dona lloc a responsabilitats socials, penals i civils pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d'aquest incompliment.