Índice de reais decretos de desenvolvemento da Lei de prevención de riscos laborais
Os reais decretos fixan as obrigas para protexer as persoas traballadoras fronte aos riscos

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Lexislación, Xurisprudencia, Real decreto, Regulamento
Índice de reais decretos de desenvolvemento da Lei de prevención de riscos laborais

A Lei de Prevención de Riscos Laborais fixa un marco de actuación, pero compleméntase con textos legais como o Regulamento de Servizos de Prevención e Reais Decretos

Os reais decretos concretan as obrigas para protexer as persoas traballadoras fronte aos riscos e o Regulamento dos servizos de prevención concreta as pautas para a organización da prevención na empresa.