Índex de Reials Decrets de desenvolupament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Els Reials decrets fixen les obligacions per protegir els treballadors davant els riscos

Temes: Prevención de riscos laborals| Etiquetes: Legislació, Jurisprudència, Reial decret, Reglament
Índex de Reials Decrets de desenvolupament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

La Llei de Prevención de Riscos Laborals fixa un marc d'actuació, però es complementa amb textos legals com el Reglament de Serveis de Prevención i Reials Decrets

Els Reials decrets concreten les obligacions per protegir els treballadors davant els riscos, i el Reglament dels Serveis de Prevenció concreta les pautes per a l'organització de la prevenció a l'empresa