Formulario boletín reinserción laboral

Publicado o: 21/02/2017

Se desexa inscribirse no programa de reinserción laboral de Mutua Universal así como recibir periodicamente informacións relacionadas con busca de emprego e / ou formación, cubra o seguinte formulario.

Este programa está dirixido a traballadores das nosas empresas asociadas e traballadores autónomos adheridos que tras sufrir un accidente de traballo ou padecer unha enfermidade profesional quedaron afectos dun grao de incapacidade que lles imposibilita volver desempeñar a súa actividade laboral ou ben perderon o seu emprego durante o proceso de recuperación. Así mesmo tamén poden incluírse familiares directos destes.